Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotów

Czytaj więcej...

Seminaria dla maturzystów – wyjazdy do Anglii

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Nasza firma organizuje seminaria i programy egzaminacyjne dla studentów migrujących do Ameryki lub Anglii. Dają szansę one na zgodną z dyrektywami aplikacje do anglojęzycznej szkoły techniczno-zawodowej. W ostatnich miesiącach organizowaliśmy m.in. niżej opisane warsztaty: 

Formalna definicja programów nr O31/USA:

Korepetycje Seminaria Practicum dają starszym dzieciom możliwość oferowania pomocy samouczków swoim rówieśnikom lub młodszym mlodszym nastolatkom. Po początkowym okresie szkolenia, podczas którego uczniowie uczą się, jak pracować z innymi uczniami i jak korzystać z dostępnych zasobów (np. Personelu, materiałów pisemnych, pomocy audiowizualnych itd.), Uczniowie biorą udział w zajęciach i pomagają innym, którzy potrzebują lub poproś o pomoc. Programy przywództwa mają na celu wzmocnienie umiejętności przywódczych uczniów i grup. Zazwyczaj przeznaczone dla studentów zajmujących się zajęciami pozalekcyjnymi (zwłaszcza jako oficerowie organizacji lub organy studenckie), Kursy te mogą obejmować takie tematy, jak wystąpień publicznych, skutecznej komunikacji, stosunków międzyludzkich, prawa i procedur parlamentarnych, organizacji i zarządzania oraz dynamiki grupy.

Formalna definicja programów nr I53/UK:

Mechanika Diesel - Kompleksowe Kursy przygotowują studentów do konserwacji i naprawy silników Diesla i powiązanych systemów. Konkretne tematy kursu mogą obejmować zasady leżące u podstaw silników wysokoprężnych, analizowanie obwodów elektrycznych i systemów, rozwiązywanie problemów i naprawę układów chłodzenia, testowanie i naprawę układów ładowania klimatyzacji, czytanie i interpretowanie podręczników serwisowych oraz identyfikowanie zasad i składników układów wtrysku paliwa. Programy mogą również obejmować bezpieczeństwo, zdolność do zatrudnienia i przedsiębiorczość.

Definicja kursów nr B34/USA:

Zgodnie z proponowanym programem Project Lead the Way, PLTW Wprowadzenie do informatyki przygotowuje studentów do udziału w innych kursach informatycznych i przedstawia im wpływ i zastosowanie komputerów. Kursy te zapewniają mlodszym nastolatkom możliwość tworzenia interaktywnych opowieści, opracowywania prostych aplikacji mobilnych oraz analizowania danych dotyczących zdrowia i nawyków społecznych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

Definicja kursów nr O62/USA:

Niezależne studia przygotowujące do samodzielnego kształcenia, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają uczniom zapoznanie się z tematami związanymi z produkcją. Niezależne studia mogą być okazją dla studentów do poszerzenia profesjonalnych umiejętności specjalistycznej w danej specjalizacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Charakterystyka programów nr H95/USA:

Kursy komputerowe i informatyczne uczą studentów obsługi i wykorzystania technologii komputerowych i informatycznych, podkreślając ich rolę jako narzędzi do skuteczniejszej komunikacji, bardziej efektywnego prowadzenia badań i zwiększania produktywności. Treść kursu obejmuje kwestie prawne i etyczne związane z technologią komputerową i użytkowaniem.

Charakterystyka kursów nr A16/USA:

Kursy te omawiają konkretne tematy związane z zarządzaniem pożarem (takie jak obsługa materiałów niebezpiecznych), zamiast dostarczać ogólne badania w tej dziedzinie.Tagi: