Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotów

Czytaj więcej...

Dofinansowanie - fundusz społeczny na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Spis aplikacji, które uzyskają pomoc unijną w przyszłym kwartale:

Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Kompleksowe zoptymalizowanie procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie projektami w Firmie Budowlano-Usługowej AKRO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegoowanego systemu informatycznego typu B2B

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Kompletne zaprojektowanie systemu SELPRO - integrującego system magazynowy wnioskodawcy (dystrybutora sprzętu komórkowego) z systemami magazynowo-sprzedażowymi Partnerów (detalistów)

DEMETER-wdrożenie modelu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazków Medicalgorithmics Sp. z o.o. oraz rozszerzenie zakresu ich ochrony na terytorium UE, USA i Indii.

HURTOPON.PL - zaprojektowanie w pełni nowatorskiego modelu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Integracja systemów telekomunikacyjnych w celu automatyzacji modeli biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Jan a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego.

Internetowy Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi procesów zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

Krajowa i międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku bezzegarowego przetwornika analogowo-cyfrowego z redystrybucją ładunku o zredukowanym stosunku pojemności

Mobileswap PRO - koncepcja, opracowanie i wdrożenie kompleksowego modelu B2B integrującego procesy związane z zamówieniami, wyceną, logistyką oraz rozliczeniem obrotu używanymi telefonami komórkowymi.

Ochrona prawna zgłoszeń patentowych sposóbu wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o własciwościach biobójczych (bakteriobójczych i grzybobójczych), zwłaszcza do kompozytów polimerowych.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z modelu PRO.Display wspierającego kontrolę wdrożenia planogramów wzorcowych, badanie rzeczywistych udziałów półkowych oraz audyt i raportowanie ekspozycji wraz z systemem motywacyjnym dla przedstawicieli handlowych

Optymalizacja obsługi zadań serwisowych za pomocą procesu B2B i wymiany danych EDI oraz udostępnienie usługi optymalizacji przydzielania serwisantów do zadań partnerom zagranicznym

Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Pozyskanie przez F4F Polska Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbednych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Przygotowanie Novainvest S.A. do pozyskania kapitału - m.in. od inwestorów prywatnych, z rynku NewConnect - w drodze publicznej oferty akcji serii E, który jest niezbędny do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki zbytu.

Stworzenie edukacyjnej platformy elektronicznej umożliwiającej przygotowanie do państwowych egzaminów zawodowych oraz ćwiczenie analitycznych testów rekrutacyjnych

Opracowanie i zaimplementowanie nowoczesnego modelu mobilnego klasy B2B w celu usprawnienia istniejącej infrastruktury technicznej spółki TAX AID s.c.

Opracowanie calkowicie nowatorskiej platformy do agregacji, ekspozycji i wymiany specjalistycznych informacji na temat produktów pomiędzy producentami a sklepami internetowymi.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Opracowanie kompleksowej społecznościowej platformy komunikacyjnej umożliwiającej carpooling w zakresie transportu osób i przesyłek z wykorzystaniem technologii mobilnych.

Wdrożenie platformy internetowej zintegoowanej z aplikacją mobilną, umożliwiającą definiowanie list zakupowych, przegląd cenowy oraz zamówienie produktów FMCG dostarczonych od sklepów online współpracujących z platformą. |Opracowanie serwisu automatycznie kojarzącego (w tym ułatwiającego kojarzenie) publikujących i wykonujących zadania zarówno w określonych lokalizacjach jak i przez internet.

Wdrożenie zautomatyzowanej platformy informatycznej do zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego i cyfrowego.

Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00062 Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of specific variants of the genes CYP1B1, BRCA2 and CHEK2

Formalne zgłoszenie ochrony praw własności intelektualnej na wynalazek : Stacjonarny system regeneracji worków filtracyjnych w układzie horyzontalnym z indywidualnym odcięciem podciśnienia.

Wdrożenie dedykowanego modelu informatycznego typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Hurtownią Oftalmiczną OPTYLUX, a partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego modelu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i wdrożenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami.

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zamówień i realizacji dostaw produktów V. Laboratories dla współpracujących Partnerów|Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie Zakład Produkcyjno -Handlowy BASTAmgr inż. Stanisław Barczyk dla optymalizacji i automatyzacji efektywności modeli biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Wdrożenie nowego modelu typu B2B w przedsiębiorstwie Global Technolgy w celu automatyzacji wymiany informacji między współpracujacymi przedsiębiorstwami

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką Applex, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Wdrożenie przez firmę Maksel-Styl dwóch zaawansowanych systemów informatycznych, w tym system B2B dla usprawnienia relacji z partnerami biznesowymi i system pomocnik oświetleniowy w formule SaaS

Wdrożenie procesu zdalnego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.

Wdrożenie procesu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klienta w zakresie identyfikacją przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz BHP i nadzorowania aktualności tych przepisów

Stworzenie od nowa nowej produkcji korpusów hydraulicznych, wałków oraz zaworów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonstruowanej głowicy frezarskiej.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”

Wyposażenie w sprzęt, meble biurowe, wynajem powierzchni biurowej, budowa Lokalnego Systemu Informatycznego oraz leasing samochodu w IW - BGK w 2011 r.

Zwiększenie potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego Alfa Systems Sp. z o. o. poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowychTagi: